2/17/2012

Ala ma pióro – Ala has a pen

2 edycja warsztatów z Alą

KWALIFIKACJA DO UDZIAŁU W WARSZTATACH
Serdecznie zapraszamy do zgłaszania:
  • portfolio (pdf zawierający przykłady prac graficznych)
  • wypełnionej ankiety personalnej (w języku angielskim) (VIEW)
na adres kuratora warsztatów
do 10 Marca 2012

Portfolia zostaną przejrzane przez prowadzących warsztaty pedagogów.
Kurator powiadomi emailowo osoby zakwalifikowane na warsztaty. Lista uczestników zostanie także opublikowana na blogu ala ma pióro do 15.03.2012.

OPŁATA ZA UDZIAŁ W WARSZTATACH
wynosi 800 PLN za całość.

Można ubiegać się o ratalne rozłożenie wpłat u Dziekana Wydziału Projektowego
ustalając warunki i terminy opłaty.
Cena nie obejmuje kosztów dojazdu i zakwaterowania.

Należność za warsztaty należy wnieść do 30 marca 2012 przelewem na konto, którego numer zostanie podany emailowo osobom zakwalifikowanym do udziału.

Potwierdzenie wpłaty należy wysłać na adres:
Agnieszka Czardybon aczardybon@asp.katowice.pl,
lub dostarczyć osobiście na pierwszym spotkaniu warsztatowym.
Agnieszka Czardybon reprezentuje Dział Nauczania, wystawia rachunki, faktury i uprawnienia do uzgadniania spraw formalnych.

W RAMACH OPŁATY ORGANIZATORZY GWARANTUJĄ:
  • przygotowanie sali do wykładów i zajęć,
  • dostęp do xero i drukarek,
  • podstawowe materiały do ćwiczeń w tym papier A4 i A3
  • oraz napoje ciepłe i kanapki w trakcie przerwy kawowej.
Warsztaty prowadzone są w języku angielskim.

Należy posiadać własny laptop z niezbędnym oprogramowaniem.

Warsztaty odbędą się od 30 marca do 2 grudnia  2012  w formie 3 dniowych zjazdów weekendowych 1 raz w miesiącu, z dwumiesięczną przerwą wakacyjną (lipiec – sierpień).

Zajęcia rozpoczynają się w piątek 30 Marca 2012 o godzinie od 12.00 i prowadzone są przez międzynarodową grupę nauczycieli w sali 308–309 na 3 piętrze w budynku Wydziału Projektowego ASP Katowice przy ulicy Koszarowej 19.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZANIA NASZYCH STRON ALA MA FONT(A):
typefaces for kids – blog 1 edycji warsztatów

No comments:

Post a Comment