8/11/2012

Warsztaty: Katowice, miasto otwarte


Katowice, miasto otwarte 


Interdyscyplinarny projekt z zakresu projektowania informacji o mieście. Jego celem jest promowanie idei transparentności i otwartego dostępu do informacji, a także upowszechnianie kompetencji związanych z analizą, interpretacją i wizualizacją dużych zbiorów danych.

Pilotażowy cykl 4 trzydniowych warsztatów poprowadzą Krzysztof Trzewiczek i prof. Krzysztof Lenk. Wyniki zaprezentowane zostaną w czasie specjalnie przygotowanej wystawy.

Założenia projektu znajdują się na stronie http://medialabkatowice.eu/?p=148 oraz w dokumencie http://medialabkatowice.eu/wp-content/uploads/2012/07/Katowice-Miasto-Otwarte-PL.pdf. Szczegółowe informacje o przebiegu warsztatów i formularz zgłoszeniowy
: http://medialabkatowice.eu/?p=275. Udział jest bezpłatny, zgłoszenia przyjmowane są do 26 sierpnia. 

Zapraszamy!